Privacyverklaring Atelier Femia

 

Atelier Femia, gevestigd aan Pleziervaart 41

6846 LJ, Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

http://atelier-femia.nl

Pleziervaart 41

6846 LJ

Arnhem

+31 6 14448640

info@Atelier.femia.nl

 

Femia Schoof- van Mierle is de Functionaris Gegevensbescherming van Atelier Femia.

Zij is te bereiken via info@atelier.femia.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Atelier Femia verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor en/of achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- KvKnummer

- Btwnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@atelier-femia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Atelier Femia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Om goederen en diensten bij u af te leveren of van u te ontvangen.

- Atelier Femia verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming.

 

Atelier Femia neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Atelier Femia) tussen zit. Atelier Femia gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

Windows 11 en ios waar gebruik van excel word gemaakt i.v.m. de boekhouding, facturering en belastingaangifte.

Deze gegevens zullen volgens de wettelijke regels 7 jaar bewaard moeten blijven.

Andere gegevens zullen na 30 dagen worden verwijderd.

Deze gegevens zullen niet bewaard blijven voor enig commercieel gebruik van reclame of andere zaken.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

 

Atelier Femia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Particulieren persoonsgegevens, 30 dagen, tot dienst is uitgevoerd.

Zakelijke bedrijfsgegevens, 7 jaar, i.v.m. verplicht wettelijk bewaar termijn.

Adres, 30 dagen, i.v.m. eventuele bezorging of routenering.                                       

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Atelier Femia verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Atelier Femia gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken voor enerlei administratie of reclame doeleinden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Atelier Femia en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraaging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@atelier-femia.nl